Witamy w hurtowni internetowej Akwa Instalacje!

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

Postanowienia ogólne

  1. Akwa Instalacje - Internetowa Hurtownia Wodomierzy działająca pod adresem www.itron.akwa.pl  oraz sensus.akwa.pl prowadzona jest przez firmę AKWA Instalacje Marzena Bylica  z siedzibą w Wałbrzychu  przy ulicy Broniewskiego 1B, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr  NIP 8841660621, REGON 890647985 zwana dalej Hurtownią Internetową.
  2. Zakupów w Hurtowni mogą dokonywać tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które utworzyły Konto Klienta (zwane dalej „Klientem”). Utworzenie i posiadanie Konta Klienta jest bezpłatne
  3. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie rejestrowania w systemie i w trakcie składania zamówienia oraz do ich bieżącej aktualizacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
  4. Składając zamówienie w Hurtowni Internetowej Akwa Instalacje - Internetowa Hurtownia Wodomierzy Klient oświadcza że zapoznał się z Regulaminem Hurtowni Internetowej i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki oraz wystawienia dowodu zakupu.